AL-ANDALUS.NR.1

Al-Andalus Blad

Voorwoord

Onze vereniging draagt de naam Al-Andalus. Al-Andalus is de Arabische benamingvoorde Spaanse streek Andalucia. Deze provincie is ons allen natuurlijk bekend om haar verrukkelijke klimaat,schitterende stranden,olijfbomen en flora en fauna die tot de beste van Europa gerekend mogen worden .

Dit gebied in het zuiden van Spanje was vanaf het begin van de 8ste totheteindevande15de eeuw –dus ruim 800 jaar geleden- een huis voor verscheidene bevolkingsgroepen. Al-Andalus was min of meer het resultaat van de versmelting van een unieke "potpourri"vanuit een lopende- Afrikaanse, Aziatische en Europese-etnische en religieus-culturele bevolkings componenten. Desondanks kwam boven alle diversiteit en tegenstellingen, één verregaand gemeenschappelijke,Andalusische cultuuren ‘way-of-life’ totstand.Tegelijkertijd was al-Andalus,dankzij haar pluriculturele en pluri-etnische basis,bij machte te fungeren als een unieke"brug"tussen Azië,Afrika en Europa. Al-Andalus was in deze tijd dan ook ongetwijfeld de rijkste en hoogst ontwikkelde samenleving van heel  West-Europa. De wetenschappelijke en culturele ontwikkelingen beantwoordden bovendien aan de hoge materiële civilisatie.

 Wat de geestescultuur betreft,vanaf de tweede helft van de 9de eeuw  werden  Cordoba en de andere steden van Al-Andalus ware kolonies van wetenschaps mensen,juristen,artsen, geleerden en dichters. Uit heel christelijk Europa kwamen leken en clerici naar Cordoba, Toledo en Sevilla om er colleges te volgen aan de moslimuniversiteiten en zich Hebreeuwse of Latijnse vertaling aan te schaffen.

Het moge duidelijk zijn waarom onze vereniging de naam draagt die zij draagt .In onze huidige samenleving is Al-Andalus immers een utopie. Men moet ernaar streven om een huis te bouwen waarin alle soorten bevolkingsgroepen in vrede samen kunnen wonen en waarin op een hoog wetenschappelijk niveau met elkaar gediscussieerd kan worden. Toentertijd was dit mogelijk, waarom nu niet?

RafiqueJabri

NR.1 / HERFST 2006

 

.