In de hoogste genootschap

Lezingen

“De sterren zijn de veiligheid voor de hemelen, wanneer de sterren verdwijnen komt de hemel toe wat haar beloofd is. En Ik ben de veiligheid voor mijn Sahaba, en wanneer Ik dood ga, komt de belofte mijn sahaba toe. En mijn sahaba zijn de veiligheid voor mijn gemeenschap, en als mijn sahaba dood gaan, zal mijn gemeenschap haar belofte toe komen.”

Preek van vrijdag: 30-11-2018
(Islamitische Culureel & Educatief Centrum Nieuwegein)
Vertaling/samenvatting door : Ahmed El Ayadi

 

 Bismi Allah wa salato wasalamu 3la rasouli Allah.

Beste broeders en zusters,
Moge Allah Sheikh Mohammed  Jabri rijkelijk belonen voor deze mooie vrijdagpreek. Vandaag heeft hij het gehad over de dood van de Profeet صلى الله عليه وسلم.
Beste broeders en zusters zoals gezegd is in de afgelopen weken is de juiste manier van het uitten van de liefde voor de Profeet صلى الله عليه وسلم, het praktiseren van zijn Soenah. We hebben het gehad over enkele bijzondere eigenschappen van de Profeet صلى الله عليه وسلم. Vandaag heeft de Imaam het over een bijzondere gebeurtenis gehad, namelijk het overlijden van de Profeet صلى الله عليه وسلم. Deze gebeurtenis wordt nauwelijks herdacht en bij stilgestaan, terwijl de dood van de Profeet صلى الله عليه وسلم veel met zich mee bracht. We zullen een kijkje nemen bij de dood van de Profeet صلى الله عليه وسلم.
Allereerst stond de imam stil bij een vers uit soerat Al Anfaal, vers 33:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾

“En Allah zal hen niet bestraffen, terwijl jij (O Mohammed) je onder hen bevindt.”
Oftewel Allah zal jullie niet straffen zolang jullie van de Profeet صلى الله عليه وسلمhouden en zijn soenah opvolgen. Zijn boodschap opvolgen. Het is niet zijn gedaante wat ons beschermd, zoals sommige groeperingen beweren. Het is Allah die bescherming biedt, indien wij ons aan de Qur’aan en de Soenah vastklampen.
“En Allah zal hen niet bestraffen, terwijl jij (O Mohammed) je onder hen bevindt.” terwijl jij (O Mohammed) je onder hen bevindt.”
Terwijl het Boek waarmee je bent gekomen en soenah die je hen hebt aangeleerd wordt opgevolgd. Dat is wanneer ik hen zal beschermen en mijn straf hen niet zal toekomen. En als ze jou door ongeloof, shirk of innovatie verlaten, dan zal mijn bestraffing hen toekomen. Dit is de uitleg van de vers beste broeder en zuster. In hoeverre houden wij van de Profeet صلى الله عليه وسلم en klampen wij ons vast aan de Qur’aan en aan de Soenah.
Als we om ons heen kijken dan zien we dat overal ter wereld de moslims onderdrukt of gekweld worden, dit heeft allemaal te maken met onze daden.
In deze gezegende maand Rabi3 Al Awal is de Profeet صلى الله عليه وسلمgeboren en is hij ook komen te sterven. De geboorte wordt her en der uitbundig gevierd, maar waarom wordt de dood van de Profeet صلى الله عليه وسلمniet gevierd. Dit was namelijk een grootse ramp voor de gehele gemeenschap.
Zijn leven was een geruststelling voor ons. Er is overgeleverd van Abi Moesa Al Ash3ari dat hij zei: We hadden de maghreb gebeden met de Profeet en we zeiden laten we blijven tot het isha gebed en deze met de Profeet ook bidden. Vervolgens kwam de Profeet صلى الله عليه وسلمnaar buiten en zei: “Zijn jullie hier nog.” Wij zeiden O Boodschapper van Allah, wij hebben met U gebeden en we zeiden laten we blijven om met U het het isha gebed ook verrichten.” Hij zei: “Goed gedaan.” Vervolgens hief hij zijn hoofd naar de hemel ( en dit deed hij vaker) en zei:
“De sterren zijn de veiligheid voor de hemelen, wanneer de sterren verdwijnen komt de hemel toe wat haar beloofd is. En Ik ben de veiligheid voor mijn Sahaba, en wanneer Ik dood ga, komt de belofte mijn sahaba toe. En mijn sahaba zijn de veiligheid voor mijn gemeenschap, en als mijn sahaba dood gaan, zal mijn gemeenschap haar belofte toe komen.” muslim
De Profeet صلى الله عليه وسلمvergelijkt zichzelf hier met de sterren in de hemel. Als de sterren vergaan, zal de hemel rampspoed toe komen. Als de Profeet صلى الله عليه وسلمkomt te overlijden zal zijn gemeenschap rampspoed toekomen. Mensen zullen zich afkeren van het geloof, met innovaties komen en vertwijfelingen (shobohaat).
En dit zal in trajecten gebeuren. Met de dood van de Profeet صلى الله عليه وسلمzal de fitna plaatsvinden en deze zal groter worden met de dood van zijn vrienden en ga zo maar door tot aan de dag des oordeels.
Ook zeggen geleerde dat de sterren te vergelijken zijn met de geleerden. De geleerden zijn standvastig en al komen er wolken of iets anders voor de sterren zullen zij zich niet verplaatsen. Zodra de wolken voorbijgaan zullen de sterren weer zichtbaar zijn. Dus zodra een fitna zich voordoet dan luistert niemand naar de geleerden en zodra de fitna voorbij is dan komt men er achter dat de geleerden die standvastig bleven degenen zijn die gelijk hadden.
Het eerste waaruit de Profeet صلى الله عليه وسلم liet blijken dat zijn dood nabij is. Is de openbaring van soerat Anasr. Ibn Abaas heeft gezegd in een overlevering in Al Bukhari: Dat Omar ibnu Al Khataab mij binnenbracht bij de oudere (sahaba) van Badr. En sommigen begrepen dit niet en zeiden: “Waarom brengt hij hem naar binnen terwijl wij ook kinderen hebben zoals hij.” Omar zei hierop: “Hij behoort tot degenen met kennis.”En op een dag riep hij hen bij één en nam mij met hem mee. Hij zei: Wat zeggen jullie over de woorden van Allah: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ؟
“Als de hulp van Allah en de overwinning komt.” Soerat Anasr vers 1
Sommigen zeiden: Allah beveelt ons om Hem met lof te uitten en Hem om vergiffenis te vragen, wanneer Hij ons met een overwinning toekomt en ons laat zegevieren. En sommigen bleven stil en zeiden niks. Vervolgens zei hij tegen mij: Is dit ook hetgeen wat jij zegt oo zoon van Abaas. En ik zei: “Nee.”En hij zei wat zeg jij dan? Ik zei: Het is de dood van de Profeet die Allah hem verkondigd. Allah zegt:

"إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فذلك علامة أجلك، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا"

“Als de hulp van Allah en de overwinning komt. Dat is het teken van jou dood. Verheerlijk dan jou Heer met lofuitingen en vraag Hem om vergiffenis. Voorwaar, Hij is de Meest Berouwaanvaardende.”
Vervolgens zei Omar Ibnu Al Khataab: Ik weet er niks over, behalve hetgeen je hebt gezegd.
Woensdagochtend aan het eind van de maand Safar werd de Profeet صلى الله عليه وسلم ziek. De Profeet صلى الله عليه وسلم bleef 13 dagen lang ziek. En het eerste wat hem overkwam was hoofd pijn. Op de achtste dag van zijn beroerdheid, dus de woensdag erop de zevende van de maand rabi3 Al Awal bad hij met hen het maghreb gebed en hij reciteerde hierin soerat Al Mursalaat. En dit was het laatste gebed welke Hij hardop bad met hen. Vervolgens werd de pijn heviger in het huis van Maymoenah. Hij vroeg toestemming aan zijn vrouwen om tijdens zijn ziekte te verblijven in het huis van Aisha. En zij accepteerden dit.
Hij ging naar buiten tussen zijn oom Al Abaas en zijn neef Ali ibnu Abi Talib, die hem aan beide armen hielpen met lopen tot het huis van Aisha. De Profeet صلى الله عليه وسلمhad geen kracht en hij sleepte zijn voeten over de grond. muslim
Toen de Isha tijd inging en Bilal hem kwam vragen voor het gebed, was de pijn verergerd. De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Hebben de mensen gebeden.” Aisha zei: Wij zeiden nee, zei wachten op U o boodschapper van Allah. Hij zei: “Doe voor mij water in een schaal/kruik.” Zij zei: Wij deden dit en hij waste zich, voor verkoeling tegen de koorts. Vervolgens wilde hij opstaan en viel flauw. Vervolgens stuurde hij naar Abou Bakr dat hij de mensen moest gaan leiden in het gebed. Bukhari
In de ochtend van de 12de van de maand Rabi3 Al Awal in het jaar 11 Hidjri kwamen de mensen naar de moskee van de Profeet صلى الله عليه وسلم. En gingen in rijen staan voor het gebed achter Abou Bakr. Terwijl zij hiermee bezig waren schoof de profeet صلى الله عليه وسلم de gordijn die er was bij het huis van Aisha. De sahaba waren erg blij en maakten voor Hem plaats. De Profeet صلى الله عليه وسلم zwaaide met zijn hand dat ze zich moesten concentreren op hun gebed. De Profeet صلى الله عليه وسلم glimlachte uit blijdschap bij het zien van de sahaba. Vervolgens keerde hij terug. De ziekte werd alleen maar erger. Aisha plaatste Zijn hoofd tegen haar borstkas.
Aisha zei: Tot de grootste gunsten die ik heb verkregen is het overlijden van de Profeet صلى الله عليه وسلم in mijn huis en op mijn dag en op mijn borstkas. En dat Allah mijn tuf en zijn tuf bij elkaar heeft gebracht. Bukhari
Abdurahmaan ibnu Abi Bakr was namelijk binnen gekomen en had in zijn hand een siwak. De Profeet صلى الله عليه وسلم keek ernaar. Aisha wist dat hij hem wilde. Zij pakte de siwak van haar broer en maakte hem zacht in haar mond en gaf hem aan de Profeet صلى الله عليه وسلم. En hij gebruikte deze op de beste wijze en vervolgens hief hij zijn hand of finger en zei: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى
“In de hoogste genootschap. In de hoogste genootschap.”
(Drie keer) en hij stierf.
Abou Bakr ging naar de mensen na het zien van de Profeet صلى الله عليه وسلم en zag Omar Ibnu Al Khataab, die tot dan het nieuws niet kon geloven en zei tegen hem ga zitten O Omar. Abou Bakr sprak en zei: “En vervolgens, Degene die Mohammed aanbad, Mohammed is dood. En degene die Allah aanbad, Allah is de eeuwiglevende en sterft niet.” Allah de Verhevene zegt:

"وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ" (soerat Ali Imraan 144 )

“En Mohammed is niet meer dan een Boodschapper. Vóór hem zijn zeker Boodschappers heengegaan. Als hij (eveneens) komt te sterven of gedood wordt, zouden jullie je dan op je hielen keren (d.w.z. het geloof de rug toekeren)? En wie zich op zijn hielen keert, zal Allah geen enkele schade berokken. En Allah zal de dankbaren belonen.”
Ook zegt Allah de Verhevene: إنك ميت وإنهم ميتون .

“Voorwaar, jij (o Mohammed) zult sterven en waarlijk, zij zullen (ook) sterven.”

Laten wij ons dus voorbereiden op ons sterven, want als er iemand het recht had op onsterfelijkheid dan was het de Profeet صلى الله عليه وسلم. Laten we onze daden nalopen en deze zuiveren en ons richten op het doel waarvoor Allah ons heeft geschapen, namelijk aanbidding.
Tot zijn laatste woorden behoort o.a.: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم

“Het gebed, het gebed, en degenen die zich in jullie macht bevinden.”

Oftewel hetgeen waarvoor jullie verantwoordelijk voor zijn; jullie vrouwen, jullie kinderen, vee enz. zorg hier goed voor!
Beste broeders en zusters het praten over de Profeet صلى الله عليه وسلم is een genot en verzachting voor het hart. En hetgeen gezegd is over de dood van de Profeet صلى الله عليه وسلم is enkel een deel van het geheel, dus laten wij de liefde voor de Profeet صلى الله عليه وسلم daadwerkelijk blijken en zijn biografie lezen en er lering uithalen. Laten wij de soenah leren en er naar handelen zodat Allah ons zal bijstaan en ons niet zal straffen. En ik zal eindigen met de vers waarmee ik ben begonnen:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ (soerat Al Anfaal, vers 33 )

“En Allah zal hen niet bestraffen, terwijl jij (O Mohammed) je onder hen bevindt.”

Baraka Alahu fiekom voor jullie luisterend oor en moge Allah een ieder van ons bijstaan.
Soubhanaka Allahuma wabihamdik ash hado an la ilaha ila ant astaghfiroka wa atobo ilayk. Wa asalamu alaikum warahmatollahi wabarakatoh