Vredesweek Pnielkerk-Utrecht. 22 -09- 2002 .
Inleiding van imam dhr. Jabri
Alle lof zij Allah, de Barmhartige,de Genadevolle, we prijzen Hem en vragen Zijn hulp en vergeving. Om te beginnen wil ik de organisatoren van deze bijeenkomst hartelijk danken voor deze gelegenheid die aan mij wordt gegund om over dit belangrijke thema het standpunt van een andere levensbeschouwing, de Islam, te kunnen toelichten.

Copy_of_pictures.ma.07_008NIEUWJAARSMORGEN 2005 
Interreligieus Vredesgebed  
ST.MICHAÉLKERK. DE BILT
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,
‘En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd.Wij brachten hen op het land en op de zee.Wij gaven hun levensonderhoud van het goede en Wij bevoorrechten hen met een privilege boven vele van de andere schepsels die Wij hebben geschapen.” ( Soera Al Isra, vers 70)
Toespraak : Imam Mohammed wahid Jabri

 Het Arabische woord Islam betekent vrede, overgave en gehoorzaamheid. De religie van de Islam is het volledig aanvaarden van de leerstellingen en leiding van God zoals zij aan zijn profeet Mohammed geopenbaard zijn.Het woord Allah is de eigennaam van God in het Arbisch. Het is een unieke term die geen vrouwelijke vorm of meervoud kent.

“De sterren zijn de veiligheid voor de hemelen, wanneer de sterren verdwijnen komt de hemel toe wat haar beloofd is. En Ik ben de veiligheid voor mijn Sahaba, en wanneer Ik dood ga, komt de belofte mijn sahaba toe. En mijn sahaba zijn de veiligheid voor mijn gemeenschap, en als mijn sahaba dood gaan, zal mijn gemeenschap haar belofte toe komen.”

Er is geen boek in de wereld welke gememoriseerd is door miljoenen mensen behalve de Qur’aan. De Qur’aan is gememoriseerd door mannen, vrouwen en zelfs kinderen. Je zult overal ter wereld mensen aantreffen die de Qur’aan hebben gememoriseerd. Ook degenen die het Arabisch niet begrijpen hebben de Qur’aan gememoriseerd. Zij leren deze ter aanbidding om dichter bij Allah te komen.

Het woord “Islam” betekent letterlijk vrede, maar ook overgave, veiligheid en geborgenheid. Deze principes zijn diep geworteld in het leven van een moslim: tijdens het gebed heeft hij geen verbintenis met de wereld en heeft zich volkomen overgegeven aan Allah als hij voor Hem knielt en voor Hem opstaat, bescheiden en met respect.