De essentie van het bestaan...

Interreligieuze Dialoog

Op 1 januari 2005 werd er voor het eerst een interreligieuze gebedsdienst gehouden in De Bilt.Er waren enige honderden deelnemers. Dat heeft velen verrast. Daarom is besloten ieder jaar deze vredesdienst te houden. Ook op 1 januari 2006 hebben voorgangers uit de Joodse, de Christelijke en Islamitische gemeenschap een tekst uit het heilige boek voorgelezen en een vredesgebed uitgesproken..

Inleiding door Imam M.W . Jabri

De menselijke beschaving heeft nog nooit eerder het toppunt bereikt als in de laatste decennia. De wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben de mens een erg gemakkelijk leven geschonken. Men kan simpelweg met het drukken op een knop veel bereiken. Men is naar de maan gereisd en er worden steeds weer nieuwe planeten ontdekt. De vraag is echter: heeft de wetenschap die de mens op de maan heeft gebracht ook zijn geluk op aarde gerealiseerd?De werkelijkheid spreekt van het tegendeel. De westerse beschaving is materialistisch en individualistisch.De lichamelijke rust mag dan wel voor een groot deel bereikt zijn, maar niet de rust van de ziel. Alle technische en materiele doelen zijn makkelijk haalbaar, maar de essentiële doelen niet. De mens is mooi versierd van buiten en helemaal leeg van binnen, misschien zelfs vernield.Men klaagt over stress, eenzaamheid, angst en een gevoel van verlies.De materialistische maatschappij heeft niet alleen de mens van binnen kapot gemaakt, maar ook de natuur.De ozonlaag, het nucleaire gevaar en de dierenziektes die keer op keer uitbreken zijn maar enkele voorbeelden. De kern van de problematiek is dat de mens zijn Schepper heeft vergeten en aan de kant heeft gezet.De bekende Indische dichter Tagor heeft tegen zijn Franse interlocuteur gezegd: ‘Het is waar dat jullie de hemel hebben bestegen als vogels, en de zee als vissen,maar jullie hebben gefaald om op aarde te lopen als mensen’.Geloof is de essentie van het bestaan, dit is niet iets wat van bovenaf opgelegd kan worden,maar een natuurlijk instinct is dat de Schepper de mens heeft geschonken.Als de mens het geloof kwijt raakt,of verwaarloosd,dan verliest hij zichzelf.Ik maak nogmaals gebruik van deze ontmoeting om te benadrukken dat de oplossing en redding van ons allemaal heel dichtbij ligt, wij hebben het in handen.Het gaat om ons bestaan en om ons allen.Terug naar onze Schepper,het geloof moet herkenbaar zijn in onze levenshandelingen.Alleen op deze voorwaarde en met zijn allen kunnen we een vreedzame samenleving verwezenlijken.De Islam kent twee soorten gebeden. Naast de voorgeschreven gebeden die de moslim vijf keer per dag moet verrichten, is er ook een andere manier van bidden, wat de doe’ a wordt genoemd, ofwel het smeekgebed. Deze manier is zeer populair onder moslims. Als iemand ziek is,in moeilijke omstandigheden verkeert, op reis gaat of iets persoonlijks of voor zijn medemens aan God wil vragen, dan is de doe’ a het beste gebed. Men gelooft met hart en ziel in de Almacht van God om onze gebeden te verhoren. Wij bidden vandaag tot Allah, God, om meer licht om ons heen. Naar elkaar luisteren is licht, goed omgaan met elkaar is licht, elkaars levensovertuiging respecteren is licht, opdat we samen,ondanks het donkere weer van Nederland zowel letterlijk als figuurlijk, kunnen doorbreken.Tot slot, een prachtig gebed van de profeet Mohammed (vzmh), dat deel uitmaakte van zijn universele boodschap, genaamd het gebed om licht:

O, God, geef licht in mijn hart
En licht in mijn ziel,
Licht in mijn tong,
Licht in mijn ogen,
En licht in mijn oren.
Geef licht aan mijn rechterhand;
Licht aan mijn linkerhand,
Licht achter mij en licht voor mij,
Licht boven mij en licht onder mij.
Geef licht in mijn vezels,
En licht in mijn vlees,
Licht in mijn bloed,
Licht in mijn haar,
En licht in mijn huid.
Geef mij licht ,versterk mijn licht,
maak mij tot licht.

Amen

universum1