"Oudste koran ter wereld" ontdekt in Birmingham

Wetenschappelijke

Wetenschappers van de universiteit van Birmingham hebben een stokoud exemplaar van de Koran gedateerd. Het heilige boek is circa 1.500 jaar oud.De onderzoekers gebruikten C14-datering om de leeftijd van de organische materialen – die gebruikt zijn om het boek te maken – te bepalen.

De tekst in deze Koran is met 95,4% zekerheid geschreven tussen het jaar 568 en 645 na Christus. Dit is in dezelfde periode dat profeet Mohammed leefde. Mohammed werd rond het jaar 570 na Christus geboren en stierf in 632.Koolstofdatering is een betrouwbare manier om de leeftijd van een materiaal te bepalen. Het perkament dat gebruikt is voor de oudste Koran is gemaakt van de huid van een kalf, geit of schaap.

Algemeen wordt aangenomen dat Mohammed analfabeet was en niet kon schrijven of lezen. Toen de profeet Mohammed stierf, bestond er nog geen complete, schriftelijke korantekst. De volgers van Mohammed onthielden de openbaringen van hun profeet. Pas enkele decennia na het overlijden van Mohammed werden de teksten opgeschreven. De oudste Koran is niet later dan twee decennia na de dood van Mohammed geschreven en bevat de soera’s (hoofdstukken) 18 tot 20.
De pagina's van de islamitische heilige tekst lagen bijna een eeuw in de universiteitsbibliotheek tussen andere boeken en documenten uit het Midden-Oosten voordat werd ontdekt hoe bijzonder ze waren.
Ze zijn geschreven op schapen- of geitenhuid in een antieke variant van het Arabish en nog goed leesbaar.
Dr Muhammed Isa Waley, de expert op het gebied van dit soort manuscripten van de British Library zei dat "deze opwindende ondekking" moslims zou "laten juichen".

Datering
De fragmenten werd herontdekt toen een doctoraalstudent die onderzoek deed de pagina's nader bekeek. Er werd besloten een wetenschappelijke datering uit te voeren.
De directeur van Speciale Collecties van de universiteit, Susan Worrall, zei dat de onderzoekers zelfs "in onze wildste dromen" niet hadden vermoed dat het fragment zo oud zou zijn."De ontdekking dat we een van de oudste koranfragmenten ter wereld hebben is ongelofelijk opwindend", zei Worrall. 
Volgens de datering, die werd uitgevoerd met de C14 Versneller van de universiteit van Oxford, werden ze met 95% zekerheid geschreven tussen de jaren 568 en 645.

Oudste kopie
Of de koran echt de oudste kopie ter wereld is, kan nog niet worden gezegd. Met C14-datering kan niet één precies jaartal, maar een bereik van jaartallen worden gevonden.
De leeftijd van een aantal andere korans in musea en privé-verzamelingen overlapt met het bereik dat voor de fragmenten in Birmingham werd gevonden. 
Dat het één van de alleroudste bekende kopieën is, staat wel zo goed als vast.
"Het is heel goed mogelijk dat zij ons terugvoeren tot op een paar jaar na het ontstaan van de islam", zei David Thomas, hoogleraar Christendom en Islam aan de universiteit van Birmingham.
"Volgens de islamitische overlevering ontving de profeet Mohammed, via de engel Gabriël, de openbaringen die de Koran vormden tussen 610 en 632, het jaar van zijn dood."

'Tranen van vreugde'
Als de datering inderdaad klopt, is het volgens Thomas heel goed mogelijk dat de persoon die de fragmenten schreef een directe tijdgenoot van de profeet was.
"De schrijver zou de profeet Mohammed gekend kunnen hebben. Hij heeft hem waarschijnlijk gezien, heeft hem misschien horen prediken. Wellicht kende hij hem zelfs persoonlijk – en dat is een bijzondere gedachte om mee te spelen", zei hij.
De moslimgemeenschap in Birmingham reageert verheugd op de ontdekking. "Toen ik deze bladzijden zag was ik zeer ontroerd. Mijn ogen vulden zich met tranen van vreugde en emotie", zei MuhammedAfzal, voorzitter van de Birmingham Central moskee.

De universiteit heeft bekendgemaakt dat de koranfragmenten zullen worden tentoongesteld in het BarberInstitute in Birmingham.

https://www.youtube.com/watch?v=C-HDFiC2boQ