Het Arabische woord Islam betekent vrede, overgave en gehoorzaamheid. De religie van de Islam is het volledig aanvaarden van de leerstellingen en leiding van God zoals zij aan zijn profeet Mohammed geopenbaard zijn.Het woord Allah is de eigennaam van God in het Arbisch. Het is een unieke term die geen vrouwelijke vorm of meervoud kent.