Vredesweek Pnielkerk-Utrecht. 22 -09- 2002 .
Inleiding van imam dhr. Jabri
Alle lof zij Allah, de Barmhartige,de Genadevolle, we prijzen Hem en vragen Zijn hulp en vergeving. Om te beginnen wil ik de organisatoren van deze bijeenkomst hartelijk danken voor deze gelegenheid die aan mij wordt gegund om over dit belangrijke thema het standpunt van een andere levensbeschouwing, de Islam, te kunnen toelichten.

Copy_of_pictures.ma.07_008NIEUWJAARSMORGEN 2005 
Interreligieus Vredesgebed  
ST.MICHAÉLKERK. DE BILT
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,
‘En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd.Wij brachten hen op het land en op de zee.Wij gaven hun levensonderhoud van het goede en Wij bevoorrechten hen met een privilege boven vele van de andere schepsels die Wij hebben geschapen.” ( Soera Al Isra, vers 70)
Toespraak : Imam Mohammed wahid Jabri