De Dienst Geestelijke Verzorging bestaat uit zeven denominaties, oftewel religieuze -en levensbeschouwelijke stromingen: rooms-katholiek, protestants, humanistisch, joods, moslim, boeddhistisch en hindoeïstisch.De geestelijke verzorgers zijn,behalve geestelijk ambtsdrager, ook ambtenaar.Kerk en Staat blijven binnen de dienst gescheiden, maar werken wel samen op voet van gelijkwaardigheid.

     ECRI verlangt maatregelen tegen discriminatie .
In opvallend harde woorden beschrijft de Europese commissie tegen racisme en intolerantie (ECRI) de situatie rond discriminatie in Nederland. De commissie, bestaande uit deskundigen uit verschillende Europese landen, vindt dat de toon van het publieke debat de afgelopen jaren dramatisch verslechterd is.

Biltse samenleving in gesprek
over film Wilders
DOOR MARIE-ANNE DE JONGE
BILTHOVEN - Het Platform Respectvol Samenleven hield vorige week een bijeenkomst in het gemeentehuis. "We hebben de grens tussen de vrije meningsuiting en de belasteren van anderen", zei voorzitter Piet Steegman. Deur in de samenleving worden gevoelens van angst manifest. Er is van sprake, van een verhuizer tussen mensen van verschillende levensovertuigingen. Waar ligt het omslagpunt?"

Wetenschappers van de universiteit van Birmingham hebben een stokoud exemplaar van de Koran gedateerd. Het heilige boek is circa 1.500 jaar oud.De onderzoekers gebruikten C14-datering om de leeftijd van de organische materialen – die gebruikt zijn om het boek te maken – te bepalen.

Eind 19e eeuw was het de Duitse socioloog en econoom Max Weber die de term bureaucratie voor het eerst gebruikte en beschreef. Hij zag bureaucratie als de meest efficiënte vorm om een organisatie in te richten en vond het beter dan de traditionele structuren tot dan toe.

Elk jaar is discussie over het nut van de zomer- en wintertijd. 
De Europese Commissie laat daarom onderzoeken wat de kosten en opbrengsten van de zomertijd zijn.

Politiek verslaggever Roel Geeraedts wil duidelijker krijgen wat de PVV concreet wil bereiken. Daarom bestudeerde hij alle moties over immigratie, justitie, zorg en Buitenlandse Zaken die PVV'ers in de Tweede Kamer sinds 2010 hebben ingediend. Dit zijn de thema's waar de PVV zich op wil focussen. 

Elke moskee levert de Nederlandse samenleving ruim drie ton per jaar op. Dat blijkt uit het rapport ’Moskeeën gewaardeerd’, dat in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken is opgesteld. Alle 457 moskeeën zijn samen goed voor 150 miljoen.

Europarlement gaat stemmen over afschaffen zomertijd.De beoogde energiebesparing zou volgens een werkgroep van het Europees parlement niet wordt bereikt.Het is een grote ergernis voor veel mensen: het verzetten van de klok.