De Dienst Geestelijke Verzorging bestaat uit zeven denominaties, oftewel religieuze -en levensbeschouwelijke stromingen: rooms-katholiek, protestants, humanistisch, joods, moslim, boeddhistisch en hindoeïstisch.De geestelijke verzorgers zijn,behalve geestelijk ambtsdrager, ook ambtenaar.Kerk en Staat blijven binnen de dienst gescheiden, maar werken wel samen op voet van gelijkwaardigheid.

Wetenschappers van de universiteit van Birmingham hebben een stokoud exemplaar van de Koran gedateerd. Het heilige boek is circa 1.500 jaar oud.De onderzoekers gebruikten C14-datering om de leeftijd van de organische materialen – die gebruikt zijn om het boek te maken – te bepalen.

     ECRI verlangt maatregelen tegen discriminatie .
In opvallend harde woorden beschrijft de Europese commissie tegen racisme en intolerantie (ECRI) de situatie rond discriminatie in Nederland. De commissie, bestaande uit deskundigen uit verschillende Europese landen, vindt dat de toon van het publieke debat de afgelopen jaren dramatisch verslechterd is.

Politiek verslaggever Roel Geeraedts wil duidelijker krijgen wat de PVV concreet wil bereiken. Daarom bestudeerde hij alle moties over immigratie, justitie, zorg en Buitenlandse Zaken die PVV'ers in de Tweede Kamer sinds 2010 hebben ingediend. Dit zijn de thema's waar de PVV zich op wil focussen. 

Elke moskee levert de Nederlandse samenleving ruim drie ton per jaar op. Dat blijkt uit het rapport ’Moskeeën gewaardeerd’, dat in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken is opgesteld. Alle 457 moskeeën zijn samen goed voor 150 miljoen.

Eind 19e eeuw was het de Duitse socioloog en econoom Max Weber die de term bureaucratie voor het eerst gebruikte en beschreef. Hij zag bureaucratie als de meest efficiënte vorm om een organisatie in te richten en vond het beter dan de traditionele structuren tot dan toe.

Voorwoord

Onze vereniging draagt de naam Al-Andalus. Al-Andalus is de Arabische benamingvoorde Spaanse streek Andalucia. Deze provincie is ons allen natuurlijk bekend om haar verrukkelijke klimaat,schitterende stranden,olijfbomen en flora en fauna die tot de beste van Europa gerekend mogen worden .

Inleiding :
Gesproken is dat de komende lessen (ca 3 maanden) het thema bevatten Al milal wa nihal. (الملل والنحل )Milal zijn de afstammeling en nihal komt van het woord nihlat wat betekent tarika of madhab. M.a.w. het gaat over de groepen in de Islam.

Inleiding:
Aan het begin van de les wordt er wat uitgebreider stil gestaan bij soera Al-Munafiqoen, mede omdat deze soera en de aya uit soera At-Tawba die vandaag is behandeld veel met elkaar te maken hebben. Het woord al-munafiqoen (المنافقون) is afgeleid van het werkwoord nafaqa (نافق), welke weer is af te leiden uit het woord nafiq (نافق). Een nafaq is een muisachtig dier dat zich ondergronds goed weet te verplaatsen. Het dier weet snel tunnels te graven.

Tijdens deze les hebben we surah Al Djoemoe’ah (surah 62) gelezen en zijn we verder gegaan met de tafseer van surah At Taubah (surah 9).
1. Surah Al Djoemoe’ah. Naam van de surahDe naam van deze surah komt o.a. voort uit ayat 9 waarin Allah (swt) zegt Uit de naam ‘djoemoe’ah’ komt tevens de naam ‘djema3’ hetgeen ‘gemeenschap’ betekent.

RECITATIE

Sourat Assaf (61)سورة الصف

In de Jaren 50 tijdens het verzet tegen de Franse kolonisatie in Marokko, werd deze soura letterlijk geïnterpreteerd, ondanks een duidelijke strategisch nadeel. ‘Op een rij staan’ heeft ook een figuurlijke betekenis.
Moses - voorbeeld aan Mohammed swt omtrent het leed wat hen werd aangedaan door zijn volk. ( aya 5)
Jezus - Hierin voorspelde Jezus ook de komst van de profeet Mohammed, met de volgende titels: Mohammed, Ahmed, Al7ashir, Al3akib, Alma7ee (Aya 6)

Naam:   Samira Serghini
Leeftijd:  40
Job:   PMO
Lid sinds:  2010

Ervaren:             

In de afgelopen jaren heb ik tijdens de tafsier lessen van Al Andalus veel kennis opgedaan over de Islam. Onderwerpen die aan bod komen zijn hebben te maken met de geschiedenis van de islam, etiquette, wetenschap, maatschappij, wet- en regelgeving,  etc.  Wanneer er vragen vanuit de groep zijn dan worden deze klassikaal behandeld en er ontstaan soms interessante discussies.

Soms spelen er maatschappelijke onderwerpen die we in de les bespreken. Hierbij kun je denken aan iets wat op dat moment in de media speelt, nieuws, nationale feestdagen, islamitische feestdagen, etc. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat de islam hierover zegt, worden er voorbeelden uit de geschiedenis gehaald (hadits) maar ook uit de islamitische regelgeving (fiqh). Dit maakt het levendig zodat het op het dagelijks leven kan worden toegepast.

Verder hangt er een fijne sfeer, we hebben een zeer toegewijde docent, iedereen die komt is leergierig en het is vooral heel inspirerend en leuk. Ik ben Allah swt zeer dankbaar dat ik deze lessen mag bijwonen.

Slm alkm,

Samira Serghini

“De sterren zijn de veiligheid voor de hemelen, wanneer de sterren verdwijnen komt de hemel toe wat haar beloofd is. En Ik ben de veiligheid voor mijn Sahaba, en wanneer Ik dood ga, komt de belofte mijn sahaba toe. En mijn sahaba zijn de veiligheid voor mijn gemeenschap, en als mijn sahaba dood gaan, zal mijn gemeenschap haar belofte toe komen.”

Er is geen boek in de wereld welke gememoriseerd is door miljoenen mensen behalve de Qur’aan. De Qur’aan is gememoriseerd door mannen, vrouwen en zelfs kinderen. Je zult overal ter wereld mensen aantreffen die de Qur’aan hebben gememoriseerd. Ook degenen die het Arabisch niet begrijpen hebben de Qur’aan gememoriseerd. Zij leren deze ter aanbidding om dichter bij Allah te komen.

Vredesweek Pnielkerk-Utrecht. 22 -09- 2002 .
Inleiding van imam dhr. Jabri
Alle lof zij Allah, de Barmhartige,de Genadevolle, we prijzen Hem en vragen Zijn hulp en vergeving. Om te beginnen wil ik de organisatoren van deze bijeenkomst hartelijk danken voor deze gelegenheid die aan mij wordt gegund om over dit belangrijke thema het standpunt van een andere levensbeschouwing, de Islam, te kunnen toelichten.

 " Werken aan een goed Toekomst "
Interreligieuze Vredesgebed van 1 Januari 2008 in de St.Michaelkerk te DE Bilt.
Overweging door : Imam Mohammed Wahid Jabri

Op 1 januari 2005 werd er voor het eerst een interreligieuze gebedsdienst gehouden in De Bilt.Er waren enige honderden deelnemers. Dat heeft velen verrast. Daarom is besloten ieder jaar deze vredesdienst te houden. Ook op 1 januari 2006 hebben voorgangers uit de Joodse, de Christelijke en Islamitische gemeenschap een tekst uit het heilige boek voorgelezen en een vredesgebed uitgesproken..

 Het Arabische woord Islam betekent vrede, overgave en gehoorzaamheid. De religie van de Islam is het volledig aanvaarden van de leerstellingen en leiding van God zoals zij aan zijn profeet Mohammed geopenbaard zijn.Het woord Allah is de eigennaam van God in het Arbisch. Het is een unieke term die geen vrouwelijke vorm of meervoud kent.