KloofEen van de belangrijkste doelstellingen van onze vereniging is het verkleinen van de kloof tussen de autochtone en allochtone bevolking door het creëeren van een brug. Naar onze mening kan een stevige brug slechts gebouwd worden door met elkaar te communiceren en te discussiëren over onderwerpen van verschillende aard.

moskeeDe gebedsruimte van de Vereniging der Marokkaanse Islamieten De Bilt / Bilthoven,staat op de Troelstraweg 49A te De Bilt..
Dit wat oude gebouw fungeert sinds 1982 als plaatselijke moskee, nadat de geloofsgemeenschap Jehova’s getuigen verhuisden naar de Neptunuslaan in Bilthoven Deze overname was in eerste instantie op huurbasis voor de periode van een maand (te weten de maand Ramadan van het jaar 1982), nadat een aantal leden van de Stichting Buitenlandse Werknemers te Utrecht, die in deze gemeente woonachtig waren het gemeente bestuur om een gebedsruimte had gevraagd.

DE BILT - Imam Mohammed Wahid Jabri kwam in 1998 in Bilthoven wonen.
“Al snel ging ik op zoek naar een moskee in de buurt.Toen ik in de Biltse moskee kwam, zag ik alleen maar ouderen. Ze waren bijzon­der aardig, maar een moskee heeft, net als een kerk, jongeren nodig.”

door Anneke Iseger
Correspondente De Biltse en Bilthovense Courant

"Feminisme als strijdtoneel": In de geschiedenis van het feminisme is de vrouw altijd de historisch andere man geweest. Dit androcentristisch denken schetst zich door het bekijken, beschrijven en onderzoeken van de vrouw als ware zij een man, maar dan met andere lichamelijke eigenschappen en gedragingen/gedachtegangen.


Voorzitter, M.W. Jabri, van Al-Andalus heeft donderdag 29 april een koninklijk lintje mogen ontvangen.De heer Jabri heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn werkzaamheden als imam in De Bilt en zijn vrijwilligersactiviteiten sedert 1998 al dan niet aan zijn functie gerelateerd. 

congres3_011Interne discussie Al-Andalus over de fatwa-griep
Wat verstaan jullie onder fatwa?

- dat je over bepaalde zaken gaat informeren.
- uitspraak over halal en haram; imaams/geleerden geven op basis van kennis (van de Quran + sunnah) antwoord op iets wat nieuw is/in ontwikkeling is, waar tot dan toe geen duidelijk antwoord op was.

Notulist:Fatima Tazouagh

 

Op 18 december 1979 kwam tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen tot stand (hierna het VN-Vrouwenverdrag). Dit verdrag verplicht de lidstaten niet alleen alle vormen van discriminatie van vrouwen uit te bannen.