Inleiding :
Gesproken is dat de komende lessen (ca 3 maanden) het thema bevatten Al milal wa nihal. (الملل والنحل )Milal zijn de afstammeling en nihal komt van het woord nihlat wat betekent tarika of madhab. M.a.w. het gaat over de groepen in de Islam.

Inleiding:
Aan het begin van de les wordt er wat uitgebreider stil gestaan bij soera Al-Munafiqoen, mede omdat deze soera en de aya uit soera At-Tawba die vandaag is behandeld veel met elkaar te maken hebben. Het woord al-munafiqoen (المنافقون) is afgeleid van het werkwoord nafaqa (نافق), welke weer is af te leiden uit het woord nafiq (نافق). Een nafaq is een muisachtig dier dat zich ondergronds goed weet te verplaatsen. Het dier weet snel tunnels te graven.

RECITATIE

Sourat Assaf (61)سورة الصف

In de Jaren 50 tijdens het verzet tegen de Franse kolonisatie in Marokko, werd deze soura letterlijk geïnterpreteerd, ondanks een duidelijke strategisch nadeel. ‘Op een rij staan’ heeft ook een figuurlijke betekenis.
Moses - voorbeeld aan Mohammed swt omtrent het leed wat hen werd aangedaan door zijn volk. ( aya 5)
Jezus - Hierin voorspelde Jezus ook de komst van de profeet Mohammed, met de volgende titels: Mohammed, Ahmed, Al7ashir, Al3akib, Alma7ee (Aya 6)

(Les 14) : 14 -01-2012
Docent : Imam M.W. Jabri
Notulist : Diouri Ali

Actualiteiten: In de VS is commotie ontstaan over een filmpje, waarop te zien is dat vier Amerikaanse militairen urineren over de lijken van drie vermeende Talibanstrijders. Terwijl ze dat doen maken ze spottende opmerkingen. In de les is hierover gesproken en tevens opgemerkt dat de  Arabische wereld te weinig aandacht heeft besteed aan het schandaal. In het Arabische nieuws is er bijvoorbeeld maar kort over gesproken.

Tijdens deze les hebben we surah Al Djoemoe’ah (surah 62) gelezen en zijn we verder gegaan met de tafseer van surah At Taubah (surah 9).
1. Surah Al Djoemoe’ah. Naam van de surahDe naam van deze surah komt o.a. voort uit ayat 9 waarin Allah (swt) zegt Uit de naam ‘djoemoe’ah’ komt tevens de naam ‘djema3’ hetgeen ‘gemeenschap’ betekent.

Meer artikelen...