Bijeenkomst 22-10-2011

Al-Andalus Bijeenkomsten

Docent :  M.W. Jabriمحمد
Seizoen : 2011/2012
Les : 7
Datum : 22 oktober 2011
Notulist : Mohamed Ibrahimi

Tafseer
We hebben soerah Yôenoes (10) gelezen tot en met ayat 53. Alvorens te starten met de soerah AL Moeddattsir (74) hebben we de verschillende delen van soerah Al Moezzammil (73) samengevat in 3 delen en behandeld op basis van openbaring. De imam geeft daarnaast een advies dat goud waard is: “lees de Qur’an met respect en aandacht en ontdek de verbanden tussen de verschillende surahs en ayats”.

Al Moezzammil (73)

Khadidjah hem te ste omhullen in een mantel. In het 1 deel (de eerste 9 ayats) van soerah Al Moezzammil (73) wordt een ‘amr’ besproken, ‘Qiyaam Al Layl’. De eerste ayat verwijst naar de eerste Openbaring aan de Profeet (vzmh) in de grot Hira’ in de Berg Noer, vlakbij Mekkah. De profeet (vzmh) ging terug naar zijn huis en vroeg zijn vrouw

De overige ayats zijn in voorgaande lessen besproken en uiteen gezet. Het belangrijkste in deze eerste 9 ayats is dus ‘Qiyaam Al Layl’, een bevel van Allah (swt) om de profeet (vzmh) mentaal op conditie te krijgen/houden.             

In de 2de deel (ayat 10 tot en met 19) van

 besproken en uiteen gezet. Het soerah Al Moezzammil (73) wordt eveneens een ‘amr’ besproken, ‘sabr’; heb geduld over hetgeen zij zeggen. De periode van de ‘oorlog der tongen’ ving aan tegen de eerste moslims. 

De overige ayats zijn in voorgaande lessen belangrijkste in de ayat 10 - 19 is dus ‘sabr’.

De imam geeft vervolgens aan dat, voordat we ayat 20 gaan bespreken, we eerst surah AL Moeddattsir (74) gaan behandelen. We zullen namelijk zien dat beide surahs bijzonder veel raakvlakken hebben. Diverse geleerden geven ook aan dat de eerste 6 ayats van surah AL Moeddattsir (74) zijn nedergedaald NA de eerste 9 ayats van surah Al Moezzammil (73). 

AL Moeddattsir (74)

Na een periode zonder Openbaringen was de profeet (vzmh) bedroefd. Toen hoorde hij iets, keek omhoog en zag Djibrîl (asw) die aan hem openbaarde. Later zei de profeet  (vzmh) tot zijn vrouw: “Dattsirôenî, ommantel mij”. 

 interessant, de definitie van ‘waarschuwen’ is  1. opmerkzaam maken (op “Sta op en waarschuw”; de woordkeuze waarschuw is in deze zeer

gevaar) 2. een sein geven; verwittigen 3. dreigend vermanen. “Sta op” vanuit de ‘omhulling’, breng het in de praktijk.

 “En prijs de grootheid van jouw Heer; niemand is groter dan Allah (swt). Quraish leed nogal aan grootheidswaanzin.  

 Verricht uitingen en daden met een schoon geweten en puur voor Allah “En reinig jouw kleding”, metaforisch gesproken, reinig het innerlijke.

(swt).

 “En vermijd de zondigheid”. Verricht uitingen en daden met een schoon geweten en puur voor Allah (swt).

 “En geef niet om meer te ontvangen”. Verricht uitingen en daden met een schoon geweten en puur voor Allah (swt).

 

In de eerste 6 ayats van surah AL Moeddattsir (74) wordt, netals in surah Al Moezzammil (73) gesproken over een ‘amr’bevel om te waarschuwen en de ‘da3wa’ over te brengen.  In ayat 7 komen de ‘amr’ tegen die ook omschreven staat het 2de deel (ayat 10 - 19) van surah Al Moezzammil (73), namelijk ‘amr al sabr’.

Vervolgens is dit het moment om ayat 20 te behandelen van surah Al Moezzammil (73).

Al Moezzammil (73)

Tussen de eerste ayats van surah Al  dat hij weet dat zij hun best hebben gedaan

Moezzammil (73) en de laatste ayat, ayat 20, zat een tijdbestek van circa 1 jaar. Zoals reeds aangegeven werd in de eerste ayats het bevel gegeven om ‘Qiyaam Al Layl’ te verrichten. De profeet (vzmh) en de sa7aba (ra) wisten niet wat ⅓, ⅔ of ½ was. In deze zeer belangrijke ayat geeft Allah (swt) aan

en hun berouw accepteert. Daarnaast werd in deze ayat ‘Qiyaam Al Layl’ geen fard meer.  De profeet (vzmh) heeft echter wel zijn hele leven ‘Qiyaam Al Layl’ uitgevoerd.

 Het verplichte gebed in die tijd bestond uit

2 gebeden; ’s ochtends en ’s nachts. Maak ‘Qiyaam Al Layl’ gemakkelijk door bijvoorbeeld het reciteren van kleine surahs.   Twee van de drie benoemde groepen in deze ayat worden gelijkgesteld; ‘die door het land reizen (da3wa)’ en ‘anderen die strijden op de Weg van Allah’. De zakat werd in het 5de jaar voor de hidjrah verplicht gesteld.  

De vraag om vergeving zodat er geen ‘luchtje’ zelfverrijking aan zit en je de daden puur voor Allah (swt) verricht.

73:20.Voorwaar, jouw Heer weet dat jij bijna ⅔ van de nacht, of de helft of ⅓ (in gebed) staat, en (ook) een groep van degenen die bij jou horen. En Allah kent de nacht en de dag. Hij weet dat jullie nooit (de hele nacht), de salat kunnen verrichten, daarom heeft Hij jullie berouw aanvaard. Verricht van het nachtgebed wat gemakkelijk is voor jullie. Hij weet dat er onder jullie zieken zijn en anderen die door het land reizen, zoekend naar de gunst van Allah, en anderen die strijden op de Weg van Allah. En verricht van het nachtgebed wat gemakkelijk is voor jullie. En onderhoudt de salat en geeft de zakat en leent aan Allah een goede lening. En wat jullie vooruitzenden voor jullie zelf aan goede daden, jullie zullen het bij Allah aantreffen. Het is een betere en grotere beloning. En vraagt Allah om vergeving. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meet Barmhartig ”.

Geschiedenis van de Islam

De imam geeft verder even kort aan dat de geschiedenis van de Islam niet alleen veldslagen betreft, maar veel breder is. Vanwege ‘ons’ eigen standpunt wordt vaak de focus gelegd op de veldslagen en niet op de rijke historie die wij bezitten. 

40   Hadiths, Imam An-Nawawi

Tijdens deze les hebben we Hadith nummer 16 behandeld.  

Woede is een gemoedstoestand waarbij de mens van de enen gemoedstoestand wijzigt naar een andere. Woede is een menselijke eigenschap. De profeet (vzmh) zegt niet dat je niet boos mag worden, immers dit is een menselijke eigenschap. De profeet (vzmh) waarschuwt om de boosheid NIET in de praktijk/tot uiting te brengen. Vermijd daarnaast de oorzaken om boos te worden, bijvoorbeeld: zinloze discussies om je gelijk te halen. Woede kan daarnaast ook lichamelijke klachten veroorzaken en ernstige gevolgen (hersenbloeding, hartstilstand, infarct etc.). De profeet (vzmh) vroeg de sa7aba wie zij dachten dat de sterkste (man) was. Zij antwoordde: “diegene die een ander omver kan gooien”, de profeet (vzmh) zei: “nee, diegene die zijn woede kan beheersen”. Als men in woede voelt is het verstandig om de woedoeh uit te voeren. Woede komt van de sajtaan, vuur bestrijd je met water. 

Daarnaast heeft de imam aangegeven om de middenweg te kiezen, je moet niet het karakter hebben waarbij je je nergens druk om maakt. Daarentegen moet je ook niet het karakter hebben waarbij je om het minste of geringste  licht ontvlambaar wordt. Tussen 2 ‘saj’at’ behoort de ‘7asanaat’ te zitten.