Bijeenkomst 10-01-2015

Al-Andalus Bijeenkomsten

Les 1- 10 januari 2015
 Docent:  M.W. Jabri 
Notulist: Mohamed Ibrahimi
Speciaal thema ‘Mawlid al Nabi (sa)’

Opening met Soerah Saba’ (34)
We beginnen de les met het reciteren van aya 23 t/m 46.
Soerah Saba’ is geopenbaard in de Mekkaanse periode en bestaat uit 54 verzen en ontleent zijn naam aan het woord Saba’ uit het 15de vers. Saba’ ofwel de naam van een gebied in Jemen, ofwel van een volk waarvan vaststaat dat het, na aanvankelijke welvaart, door een overstroming is vernietigd. In deze soerah wordt gewaarschuwd voor luxe, genotzucht en gemakzucht: het volk van Saba’ zou dan zijn bestraft voor haan ondankbaarheid ten tijde van voorspoed. Tevens worden zowel de ontkenning van het Hiernamaals door en de gevolgen daarvan voor de ontkenners beschreven, wordt aandacht besteed aan de verhalen van de profeten Dãwūd (asw) en Sulaymãn (asw) en wordt verwezen naar de twijfels en de beschuldigingen van de afgodendienaren ten aanzien van de profeet Mohamed (sa) – in de verzen 8 en 46 wordt hij (sa) tot tweemaal toe als een bezetene, waanzinnige betiteld.

Mawlid al Nabi (sa)
De imam begint met aan te geven dat elk jaar de geboorte van de profeet (sa) wordt ‘gevierd’. Althans, op TV wordt zijn (sa) leven uiteengezet. Vandaag wil de imam stil staan bij een essentieel onderdeel en dat is ‘Al-bi3tha’, Allah (swt) heeft de profeet (sa) gekozen. De taak van een profeet is om een volk de juiste weg te tonen en hen naar de juiste weg te leiden. Een profeet dient een volk te wijzen op het feit dat zij Allah (swt) moeten aanbidden en hen aan te geven wat zij fout doen.
De eerste taak van de profeet (sa) is om ons op te zuiveren (tazkiyah) en ons op te voeden en te onderwijzen (ta3leem). De profeet (sa) heeft de metgezellen (ra) ‘opgevoed’ en onderwezen. Djibreel (asw) heeft de profeet (sa) ‘opgevoegd’ en onderwezen. De imam haalt het voorbeeld aan van de inwoners van Medina die bij de binnenkomst van de profeet (sa) in Median ‘Tala’al badru alayna’ zongen. Wie heeft hen die geleerd? Hoe hebben ze deze sterke verbondenheid aan Allah en de profeet gekregen? De profeet (sa) had voor el Hidjra ‘leraren’ waaronder Moes3ab ibn 3oemair naar Medina gestuurd met de taak de inwoners van Medina te doceren. De profeet (sa) vond in Medina inwoners die ‘opgevoed en onderwezen’ waren.

5 Basisprincipes
De 5 basisprincipes die de profeet (sa) aan de metgezellen (ra) heeft geleerd.
1. hob Allah (swt) wa rasoeel (sa); حب الله ورسوله Liefde van God en Zijn boodschapper
Als je van iemand houdt, dan luister je naar deze persoon. El 7hob in deze context betekent dat je Allah (swt) en de profeet (sa) gehoorzaamt. En met liefde de taken van de Islam praktiseert .
2. Shaja3a wal iqdaam; الشجاعة والإقدام Dapperheid en moed
Je voelt geen angst. Dit houdt niet in dat je aanslagen moet plegen of iets dergelijks. 
3. Assaraha wa Alwoedhoe7; الصراحة والوضوح Eerlijkheid en Helderheid. 
Tegenwoordig liegt iedereen, van journalist tot TV, van politicus tot in het gezin onderling.
4. Allin wa rifq fi da3wa. اللين والرفق في الدعوة Zacht en compassie
Wees zacht inhet overbrengen vande boodschap. Een aanvulling hierop “bash’ieer wa la toenafi’eer, wa ya’asier wa la toe3asier”. Laatste gaf de profeet (as) mee aan zijn metgezellen als zij de da3wa gingen uitvoeren.
5. Tomouh wa 3oeloe alhima. الطموح وعلو الهمة Ambitie /Eer/trots, een moslim(a) moet altijd een hoger niveau nastreven. 

Deze 5 basisprincipes/uitganspunten hebben ervoor gezorgd dat de islam vandaag de dag de snelst groeiende godsdienst is en we nu op ruim 2.08 miljard in 2014 (bron: muslimpopulation.com)!
Één van de problemen van de ummah nu is dat er niemand is die opvoedt/onderwijst op opvoedt/onderwijst volgens deze principes en hierdoor generaties verloren gaan. Het tweede probleem is dat niet moslims ons nooit zullen accepteren (ayat 120 soerah Albaqara ).

(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير )
Uit de ummah zijn er mensen die er extra voor zorgen dat de anderen helpen om (nog) slecht(er) over ons te denken. De profeet (sa) heeft aangegeven dat elke moslim ergens mee in strijd is . Wees verantwoordelijk voor jezelf en jouw omgeving.

" كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَغْرَةٍ مِنْ ثُغَرِ الْإِسْلَامِ، اللَّهَ اللَّهَ لَا يُؤْتَى الْإِسْلَامُ مِنْ قِبَلِكَ "

Tenslotte benadrukt de imam dat mawlid al Nabi (sa) met name gebruikt moet worden op je meer te verdiepen in de profeet (sa) en niet te overdrijven in het ‘vieren’ hiervan. Met betrekking tot het ‘vieren’ zijn er verschillende meningen van de geleerden.