Bijeenkomst 12-11-2011

Al-Andalus Bijeenkomsten

Les (9) 12-11-2011fakabir
Docent  : M.W. Jabri
Notulist  : Diouri Ali

 1-Tafsier : Soerat Al-moethatir.

De ayaat 11 tot en met 25 geven een beschrijving over l’walid bin  almoeghira. Deze persoon hoorde de profeet(vzmh) de soerah sejda lezen en dat vond hij zo mooi dat hij begon te twijfelen over of hij moslim zou willen worden.

Koraisj kwamen dit te weten en wouden geld  geven aan l’walid zodat hij slechte dingen over de profeet zou zeggen. In beginsel twijfelde hij .Dit toont aan dat Allah altijd de mogelijkheid geeft om tussen het goede en slechte te kiezen. In de les is hiervan een voorbeeld gegeven die hedendaags van toepassing is. Het komt vaak in een huishouden voor dat de zoon bidt en de vader niet en dat de vader vervolgens de zoon liever niet ziet bidden. Deze situatie is principe te vergelijken met de situatie als hierboven omschreven. l’walid bin lmoeghira kon door l’kibr de profeet niet volgen (Istikbar)

24) l’walid bin lmoeghira zei over de profeet dat hij gebruik maakte van oude tovenarij. In die tijd kwam het vaak voor dat een zoon moslim werd maar de vader bijvoorbeeld niet. Volgens hem was dit onmogelijk en deed de profeet aan sihr.
25­) Volgens l’walid was dit overduidelijk het werk van een mens.
26) Deze man naar sakar. Dit is een van de zeven verdiepingen in de hel. Hier spreekt men niet van darajat (paradijs) maar van darakat à omdat je omlaag gaat i.p.v. naar boven.
27) Weet je wat sakar is? (Beschrijving  in aya 28.en 29.)
28) In deze verdieping blijft er geen vlees en botten meer over van de mens.
29) Dit is voor iedereen zichtbaar. Dit is natuurlijk een enorme marteling. Als iemand een ander wil doden en hij zegt eerst ‘ik laat je zien hoe jij zal dood gaan’ dan is dit natuurlijk erger dan wanneer je niet weet hoe het afloopt. De andere mensen  in sakar kunnen vervolgens zien wat er met hen gebeurt.
30) Er zijn 19 malaïka die de grootste zijn. Het gaat hier om een soort opperbevelhebbers. Elk van deze bevelhebbers heeft weer duizenden malaïka onder zich. Koraisj vond 19 maar weinig. Volgens hen is dit maar een laag getal en daarom gingen ze er grapjes over maken.
31) Koraisj veronderstellen echter dat het hier om mensen gaat. Maar deze malaïka zijn veel sterker dan de mens. Het gaat hier echter niet om het getal 19, dit getal dient slechts om de joden en christenen(ahlou el kietab) en de moslims(el moemienoen) op de proef te stellen. De 19 malaïka staan immers ook in de bijbel en tora. Als zij(ahl kitab) vervolgens dit zouden lezen in de koran en vergelijken met hun eigen boeken zou dat leiden tot de overtuiging dat dit de waarheid is. Men dient niet te twijfelen over deze waarheid.

2 - hadith 18:
Volgens Aboe Dzarr Djondob ibn Djonada en Aboe ‘Abder-Rahman Mo'adz ibn Djabal (Allahs welbehagen zij met hen) heeft de boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem gezegd:

‘Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad volgen op een slechte daad om deze uit deze uit te wissen, en gedraag je goed ten opzichte van de mensen'.

Overgeleverd door Tirmidzi, die gezegd heeft dat het een goede hadis is.Bij enkele versies van hadisverzameling van Tirmidzi staat dat het een betrouwbare hadis is.
Geschreven door twee sa7aba: Abu Dar(4de moslim, oude garde) & seydna moe3ad ibnu Jabal (moslim geworden toen hij 18 jaar was, hij heeft alles met de profeet meegemaakt.

De profeet zei over Abu Dar dat hij uniek isà hij spreekt alleen maar de waarheid. Na Abu Bakr is Abu Dar de meest waarheid sprekende. Abu Dar heeft 281 hadith geschreven. De profeet zei vervolgens tegen Abu Dar ga naar je volk, hij wou in Mekka blijven, echter maakt het volgens de profeet niet uit waar je bent ,in wat voor tijd als je maar goede daden verricht.
Hedendaags is deze hadith nog erg van belang omdat er vaak genoeg moslims zijn die alleen op een bepaald tijdstip of op een bepaalde plek moslim zijn. Hierbij kun je denken aan mensen die alleen in de moskee zich goed gedragen of alleen in Mekkah of alleen in de ramadan of op vrijdag. Ta9wa is niet verbonden aan plaats of tijd. Salat is een voorbeeld van Ta9wa. Astronauten of mijnwerkers bidden en vasten bijvoorbeeld ook.

Daarnaast zegt de profeet een slechte daad altijd op te volgen met een goede daad zodat de slechte daad wordt uitgewist. Als je wilt dat een slechte daad niet genoteerd wordt moet je gelijk daarachter een goede daad verrichten. Zo wordt je gemotiveerd om geen slechte dingen te doen. De slechte daad verdwijnt maar hierbij is het wel van belang dat je na een slechte daad gelijk in actie komt.