Bijeenkomst 26-11-2011

Al-Andalus Bijeenkomsten

Docent  :  M.W. Jabri
Seizoen : 2011/2012
Les : 10
Datum : 26-11-2011
Notulist  : Soufian Ahdi

Deze les stond in het teken van de arabische jaarwisseling, het was immers 1 muharram 1433 hidjri. Het was een speciale les waarin we geen tafsir uit de koran hebben gedaan. We hebben het over de siera nabawija gehad en voornamelijk over de beweegredenen en de strategie van Mohammed (Vzmh), die hij heeft gehanteerd tijdens de hidjra
.

 

 

Al Hidjra
Wat is hidjra? Na 13 jaar in Mekka te verblijven vertreek  Mohammed (vzmh) van Mekka naar Medina. 
Met wie? Aboe Bakr Elsiddiq

Siera Nabawija:

1ste Bron: Koran (samengevat)
2de Bron: Geschiedenis en koetoeb al Siera (uitgebreider)

Verschil tussen de fiqh en de koran:

Fiqh is vaak een ‘droge’ beschrijving van een gebeurtenis of een onderwerp, zoals de beschrijving van de hidjra van Mohammed (vzmh) of het onderwerp de scheiding (talaq). Daartegenover staat dat de Koran de a7kaam verbindt met de takwa van Allah, het is veel meer een verhaal dan een ‘droge’ beschrijving.
Ditzelfde geldt ook voor de Siera Nabawija. Het is een stukje geschiedenis met een boodschap van Allah.
Er waren 3 scenario’s mogelijk die konden gebeuren in de Siera:
Quraish had Mohammed (vzmh) kunnen oppakken.
Quraish had Mohammed (vzmh) kunnen vermoorden.
Quraish had Mohammed (vzmh) kunnen verbanen.

De hadith over de duif en de 3ankaboet is erg da3eef.
De engelen hebben Mohammed (vzmh) geholpen ten gunste van de moe’minien.
Omar ibnoe Elkhattab heeft de arabische jaartelling geintroduceerd. In deze tijd bestond er een Romaanse jaartelling en de jaartelling van elFors.
Waarom wilde Omar ibnoe Elkhattab deze niet volgen maar een eigen jaartelling creëren?
Omar ibnoe Elkhattab wilde dat de Islam een eigen identiteit kreeg en daarbij hoort dus ook een eigen jaartelling.

Wij volgen op dit moment de christelijke jaartelling. Onze situatie in het westen leidt ons toe deze te volgen. Echter kunnen wij op andere manieren onze eigen identiteit behouden, bijvoorbeeld door te bidden op werk (indien mogelijk) of kledingsdracht. Belangrijk is in ieder geval dat we onze eigen identiteit kunnen uitstralen en kunnen laten zien wie wij zijn.

De strategie van Al Hidjra
Wat is strategie? Een strategie komt tot stand in 3 of eventueel 4 fasen:
Fase 1: Wat wil je?
Fase 2: Wat is het doel?
Fase 3: Met welk middel(en) wil je het doel bereiken?
Nadat je het doel hebt bereikt, komt de evaluatiefase (fase 4).

 

Al Hidjra vanuit de strategie:
Fase 1: godsdienst inplementeren op een plek waar hij sterk zal zijn.
Fase 2: islamitische samenleving creëren
Fase 3: de Islam verspreiden (dit gebeurt wanneer fase 1 succesvol is verlopen)

Om deze doelen te kunnen bereiken heeft men middelen nodig (wasa’il). In deze middelen word er onderscheid gemaakt tussen letterlijke en figuurlijke middelen. Dit hoort ook bij de strategie die de profeet Mohammed(vzmh) heeft en hieruit blijkt hoe slim onze profeet is.
1ste wasila (kithmaan sil): niemand weet wanneer Mohammed (vzmh) zou gaan vluchten. Op een dag kwam Mohammed (vzmh) (op een onregelmatig moment) naar Aboe Bakr Essidiq met de mededeling ‘Laqad adana lie’. Op dat moment zouden ze gaan vluchten.
2de wasila (altamwiya): Mohammed (vzmh) zei tegen zijn mensen dat hij een bepaalde route zou nemen, maar in werkelijkheid nam hij een andere route. Op deze manier was het voor Quraish vrijwel onmogelijk om te achterhalen waar hij is. Bovendien liet hij Ali bnoe abi Talib in zijn bed slapen zodat het leek dat hij nog steeds in Mekka is. Verder bleef hij 3 dagen in de grot en Asma en de zoon van Aboe Bakr (radiya allahoe 3anhoem) brachten hen voedsel.
3e wasila (algibriaa’): Abdoellah ibnoe Oeraiqid was een gids. Hij was geen moslim maar hij wist precies hoe de infrastructuur in elkaar zat en heeft Mohammed (vzmh) geholpen om te vluchten. Hij had namelijk met hem afgesproken dat ze over 3 dagen ergens zouden afspreken. Deze gids hield zich aan zijn woord want hij wist dat Mohammed (vzmh) ameen is.  Een les die we hieruit kunnen trekken is dat wij ook niet moslims om hulp kunnen vragen om onze doelen te kunnen bereiken.
4e wasila: Mohammed (vzmh) nam asbaab om zijn doelen te bereiken en voor de rest tawakoel 3ala Allah.

Voordat hij vertrok, zag hij al in zijn droom dat hij naar Medina zou gaan. Allah zei ook tegen hem wanneer hij moet vertrekken, namelijk iets voor aldohr.
1ste 3akaba: 12 mensen uit almadina
2de 3akaba: 71 mensen . Gingen terug naar almadina onder leiding van Moes3ab bnoe 3omair als Leraar.

Al Medina
Eenmaal aangekomen in Medina, heeft Mohammed (vzmh) als eerste daad een moskee gebouwd (masjid Kuba’).
Het eerste huis waar hij instapte was de woning van Aboe Ayoeb al Ansari.
Waarom een moskee?
-          Het is gebedsruimte voor de moslims
-          Gezamenlijkheid
-          Het heeft meerdere functies zoals parlement, kazerne voor militairen, economische functie, rechtbank etc.
De les voor ons is dat wij ook alle functies proberen terug te brengen naar de moskee en dat de moskee niet alleen fungeert als gebedsruimte.
De tweede daad die Mohammed (vzmh) heeft verricht is de broederschap tussen de inwoners van medina en de moehajirien.
De ‘broeder’ van Mohammed (vzmh) was Ali bnoe abie Talib.
De derde daad van Mohammed (vzmh) lag in het economisch aspect. De profeet zette een tentje op voor de markt. Een joodse marktkoopman zag dat en vernielde deze. Hierdoor wijkte de profeet naar een andere plek waar hij dat land kocht en een eigen markt opzette die kon concurreren met de joodse markt. Abrulrahmaan bnoe 3awf werd door de markt, de rijkste persoon in Medina.

Er zijn dus 3 belangrijke daden die Mohammed (vzmh) heeft verricht:
-          Religieuze daad (dini)
-          Broederschap (ijtima3i)
-          Econimisch (iktisaadi)

Door de bewerkstelliging van deze 3 daden is er een dawla islamia gecreerd, die ontstond uit 1 man, 1 vrouw en een kind. Vandaag de dag is deze godsdienst uitgegroeid tot 1.750.000.000 mensen en het is nog steeds de snelst groeiene godsdienst ter wereld.
‘In tansoeroe Allaha jansorkoem’

Na afloop van de les werd er nog koffie, thee en gebak genuttigd ten behoeve van de Islamitische jaarwisseling.