Bijeenkomst 14 -01-2012

Al-Andalus Bijeenkomsten

(Les 14) : 14 -01-2012
Docent : Imam M.W. Jabri
Notulist : Diouri Ali

Actualiteiten: In de VS is commotie ontstaan over een filmpje, waarop te zien is dat vier Amerikaanse militairen urineren over de lijken van drie vermeende Talibanstrijders. Terwijl ze dat doen maken ze spottende opmerkingen. In de les is hierover gesproken en tevens opgemerkt dat de  Arabische wereld te weinig aandacht heeft besteed aan het schandaal. In het Arabische nieuws is er bijvoorbeeld maar kort over gesproken.

Dit is een gezegde waarin staat dat wanneer men het geloof van Allah vernedert en moslims dit toelaten, Allah geen waarde meer zal hechten aan deze moslims. Men moet dus meer doen voor het geloof. Als moslim moet je nooit genoegen nemen met jezelf en zeggen dat het goed gaat. Sommige zullen tevreden met zichzelf zijn omdat ze een aantal maal naar Mekkah zijn geweest. Dit is een onjuiste instelling.
Moslims dienen juist meer aandacht te besteden aan hun kennis en gedragingen. Deze zijn belangrijk. Volgens de profeet (vzmh) zijn 12.000 echte moeminien sterk genoeg om de gehele wereld aan te kunnen:

{ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ }
De boodschap is helder. Wij dienen het in ieder geval na te streven om echte moeminien te worden.

 

Soerat Al Qalam:

  1. De eerste aya van soerat Al Qalam begint met een gebroken letter (Al-Muqattaat). Deze gebroken letters verschijnen soms alleen, soms in de combinatie van twee letters en soms in de combinatie van drie, vier of vijf letters. De betekenis en het doel van deze letters is onzeker. Er is door de jaren heen een diversheid aan uitleg gegeven door de Moslim geleerden. Alleen Allah weet de betekenis van deze gebroken letters. In de huidige surah kan de gebroken letter een naam van een grote vis zijn die de aarde draagt. Het kan ook de betekenis hebben van inkt of van het flesje waar de inkt in zit. Deze gebroken letter heeft meerdere betekenissen. We weten in ieder geval dat het met schrijven te maken zal hebben gezien het vervolg van de aya: Allah zweert op kennis.
  2. Deze surah is neergestreken nadat de moslims begonnen toe te nemen en de Koraish de profeet(vzmh) voor gek verklaarden. Allah zegt tegen de profeet dat hij niet gek is en dat hij een boodschap heeft te verkondigen.
  3. Voor deze boodschap zal de profeet oneindig veel ayar ontvangen.
  4. Het bestaan en de gedragingen van de profeet zijn 3adiem en wij met z’n allen zouden hieraan een voorbeeld moeten nemen.

In de les wordt maar weer benadrukt hoe belangrijk kennis is. Als je bijvoorbeeld bidt zonder dat je de betekenis kent van de woorden, zal je minder in staat zijn om geconcentreerd de salaat te verrichten.

Hadith 19: Waakt over de voorschriften van Allah

Aboel Abbaas Abdoellah ibnoe Abbaas (meer dan 1660 hadith geschreven) overlevert: ‘Op een dag zat ik achterop bij de Profeet waarop hij tegen mij zei:

“O jongeman, ik zal je een aantal woorden leren. Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Waak over (de voorschriften van) Allah en je zult Hem voor jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah. En weet dat als de (gehele) gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij zullen daarin niet slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven en de geschriften zijn reeds opgedroogd.”

De boodschap hier is dat je niet moet stoppen met vragen aan Allah. Vooral tijdens het bidden bij soejoet heeft men de ultieme mogelijkheid om hulp te vragen aan Allah. Men moet leren eerst hulp te zoeken bij Allah voordat men hulp aan een ander vraagt. Zelfs al zou de gehele gemeenschap bij elkaar komen om jou van enig voordeel te voorzien, dan zou dit alleen met toestemming van Allah kunnen gebeuren. Hieruit kan men de conclusie trekken dat iedere hulp die ons door iemand wordt aangeboden, in werkelijkheid van Allah afkomstig is.

.