Docent  :  M.W. Jabri
Seizoen : 2011/2012
Les : 10
Datum : 26-11-2011
Notulist  : Soufian Ahdi

Deze les stond in het teken van de arabische jaarwisseling, het was immers 1 muharram 1433 hidjri. Het was een speciale les waarin we geen tafsir uit de koran hebben gedaan. We hebben het over de siera nabawija gehad en voornamelijk over de beweegredenen en de strategie van Mohammed (Vzmh), die hij heeft gehanteerd tijdens de hidjra
.

Les (9) 12-11-2011fakabir
Docent  : M.W. Jabri
Notulist  : Diouri Ali

 1-Tafsier : Soerat Al-moethatir.

De ayaat 11 tot en met 25 geven een beschrijving over l’walid bin  almoeghira. Deze persoon hoorde de profeet(vzmh) de soerah sejda lezen en dat vond hij zo mooi dat hij begon te twijfelen over of hij moslim zou willen worden.

Docent : M.W. Jabri
Seizoen : 2011/2012
Les : 8
Datum : 29 oktober 2011
Notulist : Benmoussa Zakharia

Onderwerpen die zijn besproken zijn:
1) Soerat Al Moeddathir (nr 74) vers 8 – vers 26
2) Hadith 17 van Annawawi

Docent :  M.W. Jabriالحروف المقطعة
Les : 28( 14 mei 2011)
Notulist  : Samira Serghini

SURAH AL-A’LA (vanaf aya 1 )
Deze sura was erg geliefd bij Mohamed sws en deze werd vaak in het nachtgebed gereciteerd.

Docent :  M.W. Jabriمحمد
Seizoen : 2011/2012
Les : 7
Datum : 22 oktober 2011
Notulist : Mohamed Ibrahimi

Tafseer
We hebben soerah Yôenoes (10) gelezen tot en met ayat 53. Alvorens te starten met de soerah AL Moeddattsir (74) hebben we de verschillende delen van soerah Al Moezzammil (73) samengevat in 3 delen en behandeld op basis van openbaring. De imam geeft daarnaast een advies dat goud waard is: “lees de Qur’an met respect en aandacht en ontdek de verbanden tussen de verschillende surahs en ayats”.

Docent :  M.W. Jabri 100_1118
Seizoen : 2011/2012
Les : 5
Datum : 8 oktober 2011
Notulist : Samira Serghini

OPENING

Imam Jabri open de les.
Tijdens de eerste drie lessen zijn geen notulen gemaakt en de Imam vraagt om dit initiatief te hervatten. Elke les zal hij iemand aanwijzen die de notulen schrijft. In les 1, 2 en 3 zijn de volgende zaken behandeld:

Docent  :  M.W. Jabriالطارق
Les  : 25 (16 – 04 - 2011)
Notulist : Mahmoud Diouri
Soerat Atarik
In de les van 16 april 2011 hebben we eerst een korte intro gehad. We hadden vooral in de les gekeken naar surah Tariq. De vertalen van de surah zijn als volgt:

Meer artikelen...